Skip to main content

Om Dinrev

Dinrev AB är en fristående revisionsbyrå med ett personligt engagemang. Vår ambition är att vara en kvalificerad samarbetspartner som ger dig trygghet att utveckla dina affärer.

Kvalitet och kompetens

Dinrev arbetar aktivt med kvalitet och kompetensutveckling. Till exempel genomförs vidareutbildning med minst 40 timmar per medarbetare och år. Vi genomför externa utbildningar inom skatt, redovisning, revision och följer flera nyhetsbrev/branschtidningar. Erfarenhetsutbyten med andra revisorer och rådgivare sker också regelbundet. Sammantaget bidrar detta till att vi håller oss uppdaterade med förändringar inom de olika områdena. Vi är medlemmar i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Förutom rådgivning till sina medlemmar utför FAR kvalitetskontroller med regelbundna intervall, för att säkerställa att arbetet sker i enlighet med gällande lagar, regler och standarder. Företaget grundades 2009 av Tomas Ericson, som efter sex år som anställd revisor valde att starta egen verksamhet. Tomas är auktoriserad revisor och har arbetat med revision och rådgivning sedan år 2003. Tomas har även erfarenhet som extern konsult i stora internationella verksamheter och är utbildad civilekonom vid Uppsala universitet.

Nätverk och samarbetspartners

Vårt arbete är många gånger komplext och förändringstakten i omvärlden är hög. Det ställer höga krav på vår egen utveckling, men vi tror också att vårt nätverk är viktigt för att vi ska kunna leverera ett brett spektrum av tjänster till hög kvalitet. Dinrev har valt att arbeta med flera olika aktörer i sitt nätverk. Exempelvis redovisningsbyråer, revisionsbyråer, skatterådgivare, jurister, banker, bolagsbildare/avvecklare. Dinrev delar också lokaler med andra revisorer och rådgivare och har ett ömsesidigt samarbete i frågor som rör utbildning och kvalitet.

Arbetsmiljö och hälsa

Personalen är företagets viktigaste resurs. För oss är det viktigt att det finns balans mellan arbete och fritid. Eftersom en del av vårt arbete är stillasittande arbetar vi även aktivt för och uppmuntrar till aktiviteter som främjar motion och friskvård.

Hållbarhet och miljö

Dinrev strävar efter en långsiktig och hållbar ekonomisk utveckling. Vi tror att det skapar trygghet för oss, våra kunder och våra samarbetspartners. Vi arbetar även aktivt med miljöfrågor. Det är viktigt för oss att vår verksamhet är långsiktigt hållbar även för miljön.

 

 

Kontakta Dinrev ››